Podmienky používania služby wep.sk:

Podmienky upravujú vzťahy medzi používateľom našej služby a prevádzkovateľom blogovacieho systému wep.sk:

 1. Služby wep.sk sú poskytované bezplatne a môžu byť využívané fyzickými aj právnickými osobami.
 2. Užívateľ využíva služieb wep.sk na vlastné riziko, a nebude prevádzkovateľa ani jeho partnerov činiť zodpovedných za akékoľvek škody spůsobené používaním týchto služieb.
 3. Užívateľ je povinný zadať pri registrácii pravdivé a platné údaje a tieto informácie udržiavať aktuálne.
 4. Užívateľovi je zakázané zverejňovať články, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR a medzinárodným právom, podporujúce rasovú či inú neznášanlivosť, porušujúce autorské práva alebo poškodzujúce dobré meno provozovateľa služby. Článok, ktorý slúži k páchaniu alebo k napomáhaniu k páchaní trestnej činnosti či činnosti, ktorá je v rozpore s všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami, bude bez upozornenia zmazaný. Za celý obsah blogu nesie zodpovednosť jeho užívateľ.
 5. Užívateľovi je zakázané viacnásobne sa registrovať.
 6. Prevádzkovateľ sa zavazuje, že všetky užívateľom poskytnuté údaje nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou oficiálnych žiadosti Polície ČR a orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadaniu daných informácii podľa zákona.
 7. Prevádzkovateľ má možnosť zmazať akýkoľvek článok, poprípade celý blog bez udania dôvodu.
 8. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo zasielať užívateľovi v obmedzenej miere (maximálne 4x mesačne) email obsahujúci informácie o novinkách v službách provozovateľa, o iných službách provozovateľa a o produktoch tretích osôb.
 9. Prevádzkovateľ má možnosť umiestniť na ktorýkoľvek blog reklamu odakzujúcu na vlastné internetové stránky alebo internetové stránky tretích osôb.
 10. Prevádzkovateľ serveru nedáva žiadnu záruku stalej a bezchybnej funkčnosti, či jeho dostupnosti.
 11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:
  - prípadný únik informácii o užívateľovi služieb
  - prípadnú strátu alebo poškodenie dat, ktoré užívateľ pri registrácii vyplnil
  - prípadnu finančnú alebo inú ujmu spôsobenú funkčnosťou alebo nefunkčnosťou službY
  - akýkoľvek iný následok používanie služby wep.sk
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel bez predchádzajúceho upozornenia.